вул. Антоновича, 172, Київ, 03150
blog img

Присвоєння кадастрового номеру означає – сформувати земельну ділянку як об’єкт нерухомості, тобто створити земельну ділянку з певними межами, площею та цільовим призначенням, і зареєструвати її у Державному земельному кадастрі.

Якщо ви маєте у власності об’єкт нерухомості (окрім приватного житлового будинку), то присвоєння кадастрового номеру передбачає не просто розробка документації із землеустрою та реєстрація її в кадастрі, а на багато складніший (на даний час) процес. Він починається від подання звернення до органу, що уповноважений розпоряджатися такими землями, розробки документації, її погодження з відповідними установами, а вже потім і реєстрацію в ДЗК, на підтвердження чого буде видано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Отже, давайте розберемо покроково порядок отримання кадастрового номеру на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна:

Крок 1. Формування пакету документів та подання його до органу місцевого самоврядування чи іншого органу до повноважень якого відноситься розпорядження такими земельними ділянками.

Перше, що необхідно зробити – це підготувати клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в якому зазначити місце розташування земельної ділянки, її орієнтовну площу (краще округлювати в сторону збільшення) та вид права на якому бажаєте її отримати (постійне користування чи оренда, з визначенням кількості років).

До клопотання прикладають наступний перелік документів:

  • Графічний матеріал на якому зазначено місце розташування земельної ділянки та її форма і розмір (законодавством не встановлено вимог до такого матеріалу);

Далі ідуть документи, що не передбачені ст. 123 Земельного кодексу України, але їх зазвичай вимагають всі установи, що будуть розглядати ваше клопотання:

  • Відповідним чином посвідчені копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці;
  • Відповідним чином посвідчені копії матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (технічний паспорт);
  • Відповідним чином посвідчені копії установчих документів на юридичну особу та витяг з ЄДРПОУ або копія паспорту та ідентифікаційного коду власника об’єктів.

Якщо протягом місячного терміну ви не отримали дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то по закінченню цього місячного терміну, протягом наступного місячного терміну маєте право замовити розроблення проекту із землеустрою без надання такого дозволу, про що необхідно письмово повідомити орган, в який подавали таке звернення.

Важливо: «не проголосували депутати», «не винесли на сесію», «зірвано голосування», «перенесено розгляд» і т.д. – не є мотивованими відмовами у надані дозволу на розроблення проекту землеустрою.

Підставою відмови у наданні дозволу на розробку документації може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку

Крок 2. Розробка проекту землеустрою що відведення земельної ділянки.

На даному етапі все залежить від професійності, знань та здібностей особи з якою ви уклали договір на розробку проекту землеустрою.

Розробляти проект землеустрою має право сертифікований інженер-землевпорядник, якого внесено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Зміст проекту землеустрою повинен відповідати ст. 50 закону України «Про землеустрій».

Крок 3. Погодження розробленого проекту землеустрою.

Погодження проектів землеустрою здійснюється відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України.

В основному проект підлягає погодження з органом по земельним ресурсам та відповідним органами у сфері містобудування та архітектури.

При погоджені проектів землеустрою заборонено вимагати:

  • додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України “Про землеустрій”;
  • надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
  • проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

Кожен орган здійснює розгляд та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки самостійно та незалежно від погодження проекту іншими органами.

У випадку визначених законом проект підлягає обов’язковій державній землевпорядній експертизі, але частка таких проекті становить близько 5%.

Крок 4. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

У випадку погодження проекту землеустрою усіма необхідними інстанціями проект подається, через Центр надання адміністративних послуг, на реєстрацію в Державному земельному кадастрі.

За результатом успішної реєстрації ви отримаєте витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому буде зазначено кадастровий номер земельної ділянки та інші її характеристики, саму земельну ділянку можна буде перевірити через Публічну кадастрову карту.

З цього моменту земельна ділянка має кадастровий номер.

В загальному весь цей процес займає близько 3-х місяців в області та 6-8 місяців в м. Києві.

Звернувшись до нас ви отримаєте кваліфіковану безкоштовну консультацію і професіональну розробку та підготовку усіх документів, що необхідні для успішного завершення розробки та погодження проекту землеустрою.