вул. Антоновича, 172, Київ, 03150
blog img

11 ЛЮТОГО 2014 ВСТУПИВ У ДІЮ НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ, ЩО ЗНАЧНО ПОЛЕГШИВ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У РАЗІ ВТРАТИ, ПОШКОДЖЕННЯ ЧИ ЗІПСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АКТА. ТЕПЕР АБИ ПІДТВЕРДИТИ СВОЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Згідно нового Порядку для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, реєстрація якого проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку заявник подає органові державної реєстрації прав:

  • завірену в установленому порядку органом, що видавав документ, копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;
  • оголошення про втрату документа у регіональних друкованих засобах масової інформації за місцем розташування нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

За результатами розгляду заяви та документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор органу державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності з видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа. У свідоцтві зазначається серія, номер, назва, дата видачі та суб’єкт, який здійснив видачу втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.